Min kompositoriske virksomhed!

Vel på baggrund af en lyst til at få et stykke udfyldt nodepapir til at "lyde" af noget, og senere hen på baggrund af - som organist - nødvendigheden af at kunne give musikalsk "liv" via nodepapiret til alt, hvad der var brug for - plus alt dét, der også var muligt.  Så det blev organisttjenesten, men dens bagvedliggende uddannelse som blev anledningen til en - gennem årene - længere række af kompositioner. For det har jo altid hørt til den europæiske organists naturlige arbejdsområde også at virke som komponist. -
Vel nok mere anerkendt i tidligere århundreder! - Men stadigvæk lige så livsnødvendigt for at kunne udfylde en organisttjeneste.

Så derfor er det kun blevet til et større (ungdoms-)orkesterværk samt et par mindre kammermusikstykker. For dét der blev brug for, det var det, der var lige omkring mig, og det har været
1) orglet i gudstjenestesammenhæng, kirkelige handlinger og orgelkoncerterne. Dertil
2) Kirkekoret med dets liturgiske forpligtelser og koncertkoret, Sct. Johannes Kantori, og
3) mit ægteskab med en sopran, Hanne Hersbo, som flittigt har sunget mine sange.

 Så resultatet p.t. - Et resultat - som indholdsmæssigt næppe vil ændre sig synderligt de kommende år - er så blevet:
1) En lang række koralforspil (miniorgelkoraler), en hel del større orgelværker, samt en håndfuld kortere kompositioner
af mere overskuelig varighed.
2) En del kortere korværker til gudstjenestebrug og en række større korværker til koncertbrug.
3) og for sopran og orgel, primært en lille samling af kompositioner med Maria-tekster.

 Tonesproget:

 Med en musikalsk skoling på Det musikvidenskabelige Institut i København og orgelstudier hos professor Grethe Krogh i slutningen af tredserne og begyndelsen af halvfjerdserne - under stadige, voldsomme bombardementer af en stadig mere og mere selvbevidst ungdomskulturmusik - måtte det tage indtil flere år at finde sine egne musikalske "ben". Tilbageskuende blev det nok de to musikalske poler, som jeg tidligt fandt interesse for i orgelundervisningen, der blev bestemmende for min musikalske udvikling.

1) Svend-Ove Møllers musik (med dens rødder i moderne tysk tradition)
2) musikken fra den moderne franske skole: Olivier Messiaen, Jehan Alain, og Jean Langlais. Et musikalsk univers
som senere er blevet beriget gennem personlige venskaber med komponisterne Knut Nystedt og Zsolt Gárdonyi,
der på hver deres måde har ydet inspiration til min musik. Formmæssigt (Nystedt) og harmonisk (Gárdonyi).

Og som et resultat af det ovenstående plus min egen "leg" med hjemmegjorte skalaer, så er min musik blevet til den virkelighed, som nu findes på mange stykker beskrevet nodepapir.
Men nu, for at undgå yderligere ord: Prøv selv at læse og lytte!
 

   


Værkfortegnelse